مشاهده و ارزشیابی کودک پیش دبستان

     اهداف ارزشیابی

     ارزشیابی ارائه دهنده اطلاعات لازمی است که به معلم در تصمیم گیریهای مهم که بر کودک اثر دارند یاری می رساند. نا مناسب بودن آزمون های استاندارد شده توسط دست اندرکاران آموزش پیش دبستانی در کشورهای مختلف و برخی راه حل این مسئله را سنجش چند گانه درباره ی کودکان پیش از دبستان پیشنهاد داده اند .

      طرفداران ایجاد تغییر در ابعاد مختلف آموزش پیش دبستانی از روش های سنتی آموزگار محور و فعالیت های مبتنی بر تکرار و تمرین را مورد انتقاد قرار داده اند.

     حمایت بسیاری از مربیان اصلاح طلب از سنجش مبتنی بر عملکرد که در صدد و تطبیق برنامه درسی با رشدو توسعه و یادگیری کودکان است می باشد.

     مربیان پیش دبستانی باید تفاوتهای بین سنجش .ارزشیابی.و اجرای آزمونها را بدانند.

 

     دیگر اهداف سنجش کودک پیش دبستانی

     تعین میزان پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف

     اکتساب نمونه هایی در مورد زمینه تجربی کودکان

     تعین توانایی برای کامل کردن وظایف

     تعیین دقیق ویژگی های جسمانی

     نظارت بر مهارتهای پردازشی

     اندازه گیری مهارتهای ارتباطی

     نمونه گیری مهارتهای اجتماعی

     تشخیص نیازها و نقاط قوت ویژه

     تدوین گزارشها برای والدین

     فراهم نمودن اطلاعات برای طراحی برنامه درسی

     معیارهای تثبیت شده برای سنجش مناسب

     سنجش باید از روایی بر خوردار باشد (فراهم کننده اطلاعاتی مرتبط با اهداف کلی و عینی یک برنامه آموزشی )

     سنجش نباید در بر گیرنده آزمون های استاندارد شده باشد .

     سنجش بایستی کل کودک را در نظر بگیرد (اهداف کلی مرتبط  با رشد جسمانی . اجتماعی . عاطفی و ذهنی کودکان )

     سنجش باید دربرگیرنده مشاهدات مکرر باشد

     سنجش باید در طول زمان به صورت مستمر انجام نشود و پرهیز از مقایسه کودک با میانگین گروه

     سنجش بایستی تنوعی از روش ها را به کارگیرد .

     رویه های سنجش کودکان پیش دبستانی

     از جدیدترین انواع سنجش کودکان پیش دبستانی . به کارگیری پرونده تحصیلی می باشد پرونده تحصیلی به مربی. سابقه ای از پیشرفت کودک در طول زمان می دهد.

     اهداف پرونده تحصیلی

     کمک به وحدت بخشیدن آموزش و سنجش

     فراهم نمودن اطلاعات اساسی درباره پیشرفت کودکان و فعالیت های مختلف کلامی آن ها توانا ساختن کودکان برای مشارکت در سنجش کارهای خودشان

     نگه  داشتن سابقه از پیشرفت تک تک کودکان

     ایجادمبنایی برای ارزشیابی کیفیت کل عملکرد های کودک

     مشاهدات نظام دار

     یکی از متداول ترین و مهم ترین فنون سنجش پیشرفت کودکان پیش دبستانی می باشد .

     مربیان  کودکان را در هنگامی که آنها کار می کنند و بازی می کنند به منظور تعیین سطح رشد آنها .سطوح مهارتی . علائق و نیاز ها مورد مشاهده قرار می گیرند .

     کودکان باید در تنوع مختلفی از موقعیت ها و زمینه ها مورد مشاهده قرار گیرند.

     مشاهده اثر بخش باید عینی . بدون دخالت های اضافی و دقیق و صحیح ثبت نشود.

     به کارگیری رهنمودهای عملی مفید در مشاهده نظام دار

     1- ثبت تاریخ .زمان.موقعیت .حرفها و کارهای کودک . حالات و حرکات بدنی . واکنش ها . انگیزه های رفتار کودک

     2- ثبت مشاهدات.درست هنگام رخ دادن امور

     3- مشاهده کودکان در زمان های مختلف روز و در موقعیت های مختلف

     4-توجه به کودکان در زمان واحد به طور مجزا

     5- محرمانه بودن یادداشت ها

     6- انتخاب یک نظلام عملی و قابل انجام

     ثبت وقایع به صورت واقعه نویسی

 

     ثبت وقایع به معنای مشاهدات واقعی و بدون قضاوت در مورد فعالیت های کودک     می باشد

     این روش در مورد ثبت وقایع.فعالیت ها و رفتارهایی که مورد انتظار نبودند . مفیدتر است

     ثبت وقایع معمولا کوتاه است (توصیف کاملی از پیشرفت کودک به ما ارائه می دهند )

     نمونه های کار

 

     بخش مهمی از رویه های سنجش می باشد که شامل کارهای رسمی و غیر رسمی کودک.کارهای تحصیلی و غیرتحصیلی او و نمونه هایی از نوشته های او فرایندها و نتایج بررسی ها . آزمایش ها .عکس ها . کاردستی ها . نوارهای صوتی و ویدئویی . مصابحه ها  فهرست کتاب های خوانده شده می باشد .

     نمونه کار کودکان باید نمایانگر بهترین کارهای کودک باشد .

 

     چک لیست ها

     چک لیست ها ابزار ساده و متداولی هستند که توسط مربیان برای ثبت پیشرفت کودکان تهیه می شوند .

     چک لیست باید مبتنی بر اهداف رفتاری باشد و از طریق فهرست کردن مهارت ها و توانایی ها.مربیان می توانند پیشرفت کودک را تائید کنند.

     چک لیست ها اغلب به حیطه های رشد کودک از قبیل رشد اجتماعی . عاطفی . جسمانی و ذهنی تقسیم می شود .

     مشاهدات بایستی به صورت اتفاقی مورد توجه قرار گیرند و درباره ی فعالیت های تصنعی یا از پیش طراحی شده صورت نگیرند .

     مقیاس های رتبه بندی

 

     مقیاس های رتبه بندی وقتی به طور مناسب و مقتضی مورد استفاده قرار می گیرند که رفتارهای مورد مشاهده از عناصر و اجزاء گوناگون تشکیل شده .نوعاهررفتار بر روی پیوستاری که از بالاترین سطح شروع می شود تا پایین ترین سطح ادامه دارد و در وسط این نقط نقاطی با فواصل منظم قرار گرفته اند رتبه بندی می شوند .

     برخی از مقیاس های رتبه ای عددی هستند و به اقلام و موارد آنها عدد خاصی داده   می شود .وبرخی از مقیاس ها گرافیکی هستند .

     مقیاس های رشد

     مقیاس های رشد و آزمون تشخیص توانایی ها برخی  مواقع برای تشخیص نقاط قوت و ضعف کودکان و کمک به مربی در طراحی آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند

     مصابه ها:

     یکی از آسان ترین و اثر بخش ترین کسب اطلاعات.پرسیدن سئوالات مستقیم از خود کودک می باشد

     چه کسانی در سنجش در گیرند ؟

     کودکان.مربیان.مدیران و والدین افراد درگیر درفرایندهای سنجش در آموزش های پیش دبستان می باشند

     همه ی انواع سنجش ها بایستی منجر به ایجاد مزایایی برای کودک شوند

     نقش کودکان

     کودکان دارای 4 نقش در سنجش هستند

     1-به عنوان آزمودنی ها در فرایند سنجش

     2-به عنوان منابع اطلاعات برگرفته از سنجش

     3- به عنوان مشاهده گران و منتقدین فرایندهای اندیشه ورزی خودشان و پیشرفتشان

     4- به عنوان بهره مندان از روش هایی که این اطلاعات به کار گرفته می شوند

     نقش مربیان

     مربیان نیاز با اطلاعاتی درباره ی هر کودک در کلاس درس دارند و مربیان قبل از اتخاذ تصمیمات مهم درباره چگونگی تدریس امور و موضوع و زمان تدریس بایستی درباره ی چگونگی پیشرفت کودک و تفکر آن ها دست به اکتشاف بزنند

     مسئولیت های مربی در مورد سنجش:

     1- ادغام نمودن آموزش و سنجش در برنامه ریزی و اجرای برنامه آموزشی

     2- به کارگیری دانش درباره رشد و نمو و یادگیری کودکان در جهت کمک به تصمیم گیری درباره ی برنامه ریزی.اجرا و ارزشیابی فعالیت های آموزشی

     3- تبادل اطلاعات با والدین و دخالت دادن آنها به عنوان شرکا در ایجاد رشد و آموزش کودکان

     نقش والدین

     دریافت کنندگان اصلی اطلاعات حاصل از سنجش والدین هستند. ایجاد یک ارتباط خوب با والدین برای مربیان کودکان پیش دبستان بسیار حیاتی است .

     نقش مدیران :

     مدیران نیازی به داشتن اطلاعاتی درباره ی تک تک کودکان ندارند آن ها نیاز دارند که بدانند چگونه گروههایی از کودکان درارتباط با یک استاندارد مورد انتظار یاد می گیرند.مدیران بایستی درباره ی انواع روش های سنجش مطلع باشند و آموزگاران را به استفاده از روش های سنجش مناسب تشویق نمایند.

     اصول هدایت فرایند سنجش

     مربیان پیش دبستان برای فراهم نمودن برنامه درسی و آموزشی نیاز به یک سطح سنجش دارند .

     مربی قبل از اینکه بتوانند دید درستی را درباره ی توانایی های کودک کسب کند بایستی دقیقا کودک را مورد مشاهده قرارداده و اطلاعاتی رااز منابع و زمینه های گوناگون به دست آورد .

     اصول زیر مربی را در فرآیند ارزشیابی کمک می کند

 

     مرتبط بودن برنامه درسی و ارزیابی درسر تا سر برنامه و ادغام در هم

     داده های ارزشیابی بایستی برای کمک به مربی در ارائه آموزش های انفرادی شده

     رشد و یادگیری کودکان در همه حیطه های رشد باید به طور مستمرتوسط مربی مورد سنجش قرار گیرد

     داده های ارزشیابی بایستی برای حمایت از یادگیری و رشد کودکان و برای ایجاد ارتباط با والدین مورد استفاده قرار گیرند.

 

     سنجش در برگیرنده مشاهده ی گاه و بی گاه و مستمر در موقعیت های گوناگون        می باشد

     سنجش بستگی به مستند نمودن فعالیت های نمونه روزانه دارد

     سنجش بستگی به تنوعی از منابع اطلاعات دارد

     سنجش این واقعیات را در نظر می گیرد که کودکان با سرعت مختلف یاد می گیرند

     سنجش نقاط قوت و پیشرفت کودکان را روشن می سازد .

     سنجش یادگیری کودکان و روابط والدین با کودکان را مورد حمایت قرار میدهد

     سنجش یک فرایند توام با همکاری است که تمامی افراد ذی نفع را در رشد و آموزش کودک در بر می گیرد .

/ 1 نظر / 935 بازدید
نفیسه

سلام ممنون از اطلاعات خوبتان لطفا اگر مقدور هست برای نوشته های خود رفرنس دهید تا بتوانم از آنها در تکمیل پایان نامه ام استفاده کنم. باسپاس فراوان