((مشکلات برنامه ریزی در آموزش و پرورش))

ساختار اداری:

وجود معاونت های فروان و زیر شاخه های بسیار در اجزا نظام آموزشی باعث تحریف بسیاری از جمع بندی های علمی شده است و عدم هماهنگی بین این معاونت ها و زیر شاخه ها بسیار به چشم می خورد که مشکلاتی را برای کل نظام یادهی و یادگیر به وجود آورده است

برنامه ریزی آموزشی:

نداشتن یک طرح تحقیقی مناسب برای مقاطع تحصیلی

مشکلات آموزش و پروش:

کلاس های مخروبه و آموزشگاه ها مدارس دونوبته و از آموزش نا مناسب برخوردارند و محرومیت از تحصیل ترک تحصیل و میزان مردودی است

/ 0 نظر / 37 بازدید