هزاره دانش
 

 

ارتباط جمعی چیست وچه وسایلی را تحت پوشش قرار میدهد


کارشناسان وصاحب نظران هریک به نوعی حوزه ی عمل ومحدوده ی ارتباط جمعی را از دیگر انواع ارتباط مشخص کرده اند.


حسن شعبانی :ارتباط جمعی ارتباطی است که بین یک نفر یا یک گروه یا گروه کثیری برقرار میشودکه ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد.مانند سخنرانی در سالن های پرجمعیت و...


ابراهیم رشیدپور:انچه ارتباط جمعی را از ارتباط شخصی و رودررو وشخصی متمایز می سازد وسائل تکنیکی آن نیست وآنچه باعث میشود ارتباط جمعی لقب گیرد نوع واندازه ی مخاطبین آن است.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۱/۱٠/۱٢ توسط نرجس خاتون طاهری

ž     مشاهده و ارزشیابی کودک پیش  دبستان

ž     برنامه درسی یک چار چوب سازمان یافته است که شامل موارد زیر است

ž     الف) کودکان باید آنرا فرا گیرند

ž     ب) فرایندهایی که کودکان در آن درگیر می شوند تا به اهداف آموزگار دست یابند

ž     ج )زمینه ای که در آن تدریس و یادگیری رخ می دهد

ž     ارزشیابی شامل مشاهده ثبت و ایجاد مدرک و مستند نمودن کار و بازی است. این فرایند باید مستمر باشد متمرکز بر آن چه کودکان انجام می دهند

ž     اطلاعات به دست آمده برنامه ریزی  مربی را هدایت کرده و یاری رسان  فرآیند ارتباط والدین بوده و آگاهی مربی از سطح رشد کودکان و نیاز هایشان
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۱/۱٠/۱٢ توسط نرجس خاتون طاهری

عمل گرایی وآموزش وپرورش


ž     عمل گرایی در امریکای قرن بیستم پدید امد.عمل گراها ادعا داشتند که حقیقت حکمی موقتی است که از تجربه اخذ میشود.

ž     عمل گرایان معتقدند فلسفه را باید برای حل مسائل انسانی بکار گرفت.حقیقت حکم موجهی است(گزاره ای است که بر اساس اعمال فرضیه برای گشودن مسائل موقتا پذیرفته میشود)

ž     موضع عمل گرایی مبنی بر اینکه اگر مسائل قابل تعریف باشند قابل حل هم هستند که با نگرش اصلاح طلبانه امریکاییان پیشرفت گرا همخوانی داشت.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۱/۱٠/۱٢ توسط نرجس خاتون طاهری

سیر تحول و تکامل برنامه ریزی آموزش و پرورش 


مبانی و برنامه ریزی آموزشی

تهیه کننده : نرجس خاتون طاهری

 

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۱/۱٠/٩ توسط نرجس خاتون طاهری

 

مبانی و برنامه ریزی آموزشی

مدل های پیش‌بینى کننده و تشریح کننده

مدل‌هاى برنامه‌ریزى معمولاً به‌صورت فرمول‌هاى ریاضى ساخته مى‌شوند که در آنها ارتباط بین متغیرها یا عوامل مختلف کاملاً مشخص شده است؛ مثلاً، براى محاسبه جمعیت آینده ممکن است از سه مدل شماره ۱، ۲، ۳ به‌شرح زیر استفاده کرد:

(مدل ۱):         Pn = Po (۱ + r) t

 مدل۱، بر اساس معادلهٔ ربح مرکب بنا شده است و پیش‌فرض آن این است که افزایش جمعیت در آینده نیز مانند گذشته نزدیک خواهد بود. متغیرهاى این مدل به‌شرح زیر هستند:

Pn = جمعیت سال مقصد یا سال (n)

Po = جمعیت سال مبداء یا سال (o)

r = نرخ متوسط سالیانه رشد جمعیتادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۱/۱٠/٩ توسط نرجس خاتون طاهری
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک